مشتق توابع مثلثاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مشتق توابع معکوس مثلثاتی

 

 

 

 


مشتق توابع نمایی

 

 

 

 


مشتق تابع مرکب و قدر مطلق

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط صدرا در چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۸۷ و ساعت 0:38 |